จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
จ้างเปลี่ยนประตูน้ำ ขนาด 600 มม. บริเวณถนนคีรีนคร ตัดทางรถไฟ ม.2 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี
เลขที่สัญญา :
2/2562
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
2 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 ต.ค. 2561
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-01-11 15:01:22
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 ต.ค. 2561 นางสาววรุณยุพา โชติชัย