จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท เอส พี พลัส แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด โครงการ SP TOWN หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ชบ.3/2562
วันที่ทำสัญญา :
22 ต.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
23 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
21 พ.ย. 2561
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-30 09:45:15
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 ต.ค. 2561 นางสาววรุณยุพา โชติชัย