จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งมาตรวัดน้ำ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเมืองพล
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/22/2562
วันที่ทำสัญญา :
7 ธ.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
13 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
10 ก.พ. 2562
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-12 09:58:23
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 ธ.ค. 2561 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6