จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานติดตั้งวางท่อประปาให้ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้แดง ซอยเจริญสุขลงทะเล หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ชบ.2/2562
วันที่ทำสัญญา :
16 ต.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
17 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
15 พ.ย. 2561
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-30 09:40:41
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 ต.ค. 2561 นางสาววรุณยุพา โชติชัย