จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาที่ บริเวณโครงการก่อสร้างถนนเลี่ยงเมืองพะเยา อำเภอเมือง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา กปภ.สาขาพะเยา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.9/18/2562
วันที่ทำสัญญา :
16 พ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
2 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 มี.ค. 2562
ผู้บันทึก :
งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-23 15:54:10
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 พ.ย. 2561 งานพัสดุและบัญชีทรัพย์สิน