จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
งานการพัสดุและบริหารทรัพย์สิน
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาบุคคลภายนอกดูแลทำความสะอาดสนามหญ้าพร้อมบำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ และห้องปฏิบัติการสาขา(Lab Cluster) การประปาส่วนภูมิภาคเขต ๑๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.10/35/2561
วันที่ทำสัญญา :
13 ก.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2562
ผู้บันทึก :
กปภ.ข.10
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-09 10:51:41
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 24 ส.ค. 2561 กปภ.ข.10