จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
จัดซื้ออุปกรณ์แลกเปลี่ยนแรงดัน PX (Pressure exchanger) กปภ.สาขาเกาะพะงัน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/10/2562
วันที่ทำสัญญา :
16 พ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
17 พ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 ธ.ค. 2561
ผู้บันทึก :
นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-16 10:01:09
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 พ.ย. 2561 นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค