จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
ชื่อโครงการ :
งานจ้างดูแลและเดินระบบผลิต Mobile Plant ขนาด ๕๐๐ ลม.ม./ชม. ณ สถานีผลิตน้ำป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.9/13/2562
วันที่ทำสัญญา :
1 พ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
1 พ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 ต.ค. 2563
ผู้บันทึก :
นางธัญลักษณ์ สายปินตา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-14 11:07:25
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 พ.ย. 2561 นางธัญลักษณ์ สายปินตา