จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาบางปะกง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อขยายเขตประปาให้นายไพโรจน์ เสตสุวรรณ ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
เลขที่สัญญา :
กปภ.บปก.8/2561
วันที่ทำสัญญา :
21 มิ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
21 มิ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
20 ก.ค. 2561
ผู้บันทึก :
นายอรุณ แสงมณี
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-09-14 08:31:26
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 21 มิ.ย. 2561 นายอรุณ แสงมณี