จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงานและจักรกล จำนวน 1 รายการ ได้แก่ ชุดเครื่องจ่ายสารเคมี (PACL) ขนาด 701-1,500 ลิตร/ชม. ให้กับกปภ.สาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ) ครั้งที่ 2
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/ซ.01/2562
วันที่ทำสัญญา :
8 ต.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
8 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
11 พ.ย. 2561
ผู้บันทึก :
นางดวงพร วายุแสง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-08 16:06:36
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 ต.ค. 2561 นางดวงพร วายุแสง