จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
เลขที่สัญญา :
65/61
วันที่ทำสัญญา :
14 ก.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
9 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
7 พ.ย. 2561
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-12-28 10:55:19
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 8 ต.ค. 2561 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 5