จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 9
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาที่โครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับบนถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง-หางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ กปภ.สาขาเชียงใหม่ (พ)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.9/16/2562
วันที่ทำสัญญา :
7 พ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
23 พ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
21 เม.ย. 2562
ผู้บันทึก :
นางธัญลักษณ์ สายปินตา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-11-14 11:09:11
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 พ.ย. 2561 นางธัญลักษณ์ สายปินตา