จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 4
ชื่อโครงการ :
ปรับปรุงท่อส่งน้ำ จาก กปภ.สาขาภูเก็ต-สถานีเพิ่มแรงดันน้ำป่าตอง กปภ.สาขาภูเก็ต
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.4/8/2562
วันที่ทำสัญญา :
15 พ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
30 พ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
27 ก.พ. 2562
ผู้บันทึก :
นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-01-23 14:04:19
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 15 พ.ย. 2561 นางสาวจิรวรรณ ขวัญนาค