จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
ติดตั้งมาตรวัดน้ำดิบ ขนาด 200 มม. ชนิด Electromagnetic การประปาส่วนภูมิภาคสาขามุกดาหาร (หน่วยบริการคำชะอี)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/65/2561
วันที่ทำสัญญา :
14 ก.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
17 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
15 พ.ย. 2561
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-04-29 19:34:02
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 ก.ย. 2561 นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม