จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
ปรับปรุงเส้นท่อส่งน้ำดิบ จากโรงสูบน้ำดิบแรงต่ำ บ้านติ้ว ถึง บ้านไร่กาแฟ ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขามหาชนะชัย
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/10/2562
วันที่ทำสัญญา :
1 พ.ย. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
2 พ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
1 มี.ค. 2562
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-04-24 16:04:17
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 19 ก.ย. 2561 นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม