จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบริการเฝ้าดูแลทรัพย์สิน จำนวน 4 สถานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศรช. 03/2562
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
31 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
11 ก.ย. 2562
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-26 10:36:55
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 31 ส.ค. 2561 นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ