จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อเนื่องจากกีดขวางการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 408 ตอนสามแยกทุ่งหวัง - บรรจบทางหลวงหมายเลข 43 ต.ทุ่งหวัง อ.เมือง จ.สงขลา (ท่อถาวร) กปภ.สาขาสงขลา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.5/2/2562
วันที่ทำสัญญา :
16 ต.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
22 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
20 มี.ค. 2561
ผู้บันทึก :
น.ส.ตรีทิพย์ ไชยแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-18 15:46:47
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 ต.ค. 2561 น.ส.ตรีทิพย์ ไชยแก้ว