จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ-การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุดรธานี (ชั้นพิเศษ) จังหวัดอุดรธานี
เลขที่สัญญา :
กจห.100/2560
วันที่ทำสัญญา :
24 พ.ย. 2560
วันที่เริ่มโครงการ :
25 พ.ย. 2560
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
23 พ.ค. 2561
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-09-17 14:28:08
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 พ.ย. 2560 กองจัดหา