จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาถ่ายเอกสารภายใน กปภ.ข.8
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/8/2562
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2562
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-05-01 19:42:55
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 ส.ค. 2561 นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม