จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทลุง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาวางท่อติดตั้งประปาให้แก่ นายไชยยันต์ ไตรสุวรรณ มาตรชั่วคราวโฉนดเลขที่ 34556 หมู่ที่ 2 ถ.มโนราห์ ต.ท่ามิหรำ อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาพัทลุง 20/61
วันที่ทำสัญญา :
3 ก.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
5 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
19 ต.ค. 2561
ผู้บันทึก :
เมธินี ชูพุทธ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-09-03 16:20:49
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 3 ก.ย. 2561 เมธินี ชูพุทธ