จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ บริษัท สเตเซีย-ดีเวลล้อปเม้นท์ จำกัด ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
เลขที่สัญญา :
กปภ.ศรช. 43/2561
วันที่ทำสัญญา :
10 ก.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
11 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
10 ต.ค. 2561
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-29 14:08:50
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 29 ต.ค. 2561 นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ