จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาศรีราชา
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมประตูน้ำโรงกรอง 700 ลบ.ม./ชม. สถานีผลิตน้ำบางพระ 2 การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา
เลขที่สัญญา :
สัญญาเลขที่ กปภ.ศรช. 42/2561
วันที่ทำสัญญา :
4 ก.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
5 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
4 ต.ค. 2561
ผู้บันทึก :
นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-29 14:38:18
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 29 ต.ค. 2561 นางสาวพนิตธิดา พรหมเมศ