จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสุโขทัย
ชื่อโครงการ :
งานจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ 2562
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาสุโขทัย 14/2561
วันที่ทำสัญญา :
17 ก.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2562
ผู้บันทึก :
นางนริศรา คุ้มคชสีห์
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-12-27 11:09:32
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 ก.ย. 2561 นางนริศรา คุ้มคชสีห์