จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 5
ชื่อโครงการ :
งานซ่อมเครื่องมือวิทยาศาสตร์ยี่ห้อ Hach ให้แก่ งานควบคุมคุณภาพน้ำ กรค. และ กปภ.สาขาในสังกัด
เลขที่สัญญา :
118/2561
วันที่ทำสัญญา :
7 ส.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
7 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
18 พ.ย. 2561
ผู้บันทึก :
น.ส.ตรีทิพย์ ไชยแก้ว
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-09-10 10:30:40
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 7 ส.ค. 2561 น.ส.ตรีทิพย์ ไชยแก้ว