จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสังขะ
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.4 บ.พราน ต.ห้วยเหนือ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ
เลขที่สัญญา :
กปภ.สข.5/2562
วันที่ทำสัญญา :
11 ธ.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
12 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
9 ก.พ. 2562
ผู้บันทึก :
มธุรส สุดหอม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-27 16:03:12
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 ส.ค. 2561 มธุรส สุดหอม