จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาสังขะ
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.7 บ.โชคชัย ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ
เลขที่สัญญา :
กปภ.สข.4/2562
วันที่ทำสัญญา :
21 พ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
22 พ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
5 ม.ค. 2562
ผู้บันทึก :
มธุรส สุดหอม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-08-27 16:31:32
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 22 ส.ค. 2561 มธุรส สุดหอม