จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อประปาออกจากแนวก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น (บริเวณแยกกุดกว้าง) การประปาส่วนภูมิภาคสาขาขอนแก่น (ชั้นพิเศษ)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/11/2562
วันที่ทำสัญญา :
12 พ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
18 พ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
26 เม.ย. 2562
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-12 11:26:27
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 12 พ.ย. 2561 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6