จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
ผงปูนคลอรีนชนิด 65% (แคลเซียมไฮโปคลอไรต์) จำนวน 607 ถัง พร้อมขนส่ง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/2/2562
วันที่ทำสัญญา :
1 ต.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
10 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
10 ก.ย. 2562
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-05-01 20:18:41
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 21 ส.ค. 2561 นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม