จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาพัทลุง
ชื่อโครงการ :
งานจ้างย้ายแนวท่อเนื่องจากอยู่ในที่ดินเอกชน ถ.นางลาด-หนองบ่อ หมู่ที่ 11 ต.เขาเจียก อ.เมือง จ.พัทลุง การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทลุง
เลขที่สัญญา :
กปภ.สาขาพัทลุง 19/61
วันที่ทำสัญญา :
27 ส.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
28 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
21 ก.ย. 2561
ผู้บันทึก :
เมธินี ชูพุทธ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-08-27 14:26:31
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 ส.ค. 2561 เมธินี ชูพุทธ