จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาแหลมฉบัง
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมานิติบุคคลเพื่อปฏิบัติงานสำนักงาน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ฉบ.72/2561
วันที่ทำสัญญา :
26 ก.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
1 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
30 ก.ย. 2562
ผู้บันทึก :
นส.นิชานันท์ นพคุณ
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-30 13:33:38
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 31 ส.ค. 2561 นส.นิชานันท์ นพคุณ