จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
จัดหาใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปา/ใบกำกับภาษี (1 กล่อง มี 2,000 ชุด) จำนวน 725 กล่อง ประจำปี พ.ศ. 2562 ให้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาในสังกัด
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/70/2561
วันที่ทำสัญญา :
27 ส.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
28 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
26 ก.ย. 2561
ผู้บันทึก :
นางดวงพร วายุแสง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-08-28 09:31:47
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 ส.ค. 2561 นางดวงพร วายุแสง