จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.ดวน ต.โซง อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเดชอุดม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/13/2562
วันที่ทำสัญญา :
15 พ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
19 พ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
16 ก.พ. 2562
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-05-01 19:04:34
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 28 ส.ค. 2561 นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม