จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.หนองไม้งาม , ม.10 บ.งามเจริญพัฒนา , ม.13 บ.งามสะอาด ต.หนองไม้งาม อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาละหานทราย
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/18/2562
วันที่ทำสัญญา :
19 พ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
3 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
2 มี.ค. 2562
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-04-24 19:02:10
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 ส.ค. 2561 นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม