จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
จัดหาขวดน้ำ PET 350 ml เปล่าเพื่อใช้บรรจุน้ำดื่มตราสัญลักษณ์ กปภ. ประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 183,000 ขวด
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/71/2561
วันที่ทำสัญญา :
27 ส.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
28 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
5 มิ.ย. 2562
ผู้บันทึก :
นางดวงพร วายุแสง
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-08-28 09:53:30
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 27 ส.ค. 2561 นางดวงพร วายุแสง