จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.7 บ.ก้านเหลือง , ม.10 บ.หนองตารัก ต.หนองยายพิมพ์ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขานางรอง
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/24/2562
วันที่ทำสัญญา :
20 ธ.ค. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
3 ม.ค. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
2 พ.ค. 2562
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-04-29 10:51:49
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 4 ก.ย. 2561 นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม