จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณสี่แยกแก่งเสี้ยน-วัดท่าพระเนียด ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขากาญจนบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/179/2561
วันที่ทำสัญญา :
27 ก.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
30 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
26 ต.ค. 2561
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-01 10:36:09
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 ต.ค. 2561 น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร