จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.3 ,14 บ.ห้องข่า ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมือง จ.ยโสธร การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/20/2562
วันที่ทำสัญญา :
30 พ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
14 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
13 มี.ค. 2562
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-05-01 18:15:57
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 28 ส.ค. 2561 นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม