จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.โคกสนวน , ม.7 บ.หินโคน , ม.10 บ.หนองตาอยู่ ,ม.12 บ.หินโคนเก่า ม.14 บ.หินโคนกลาง , ม.16 บ.หนองม่วง ต.หินโคน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาลำปลายมาศ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/17/2562
วันที่ทำสัญญา :
19 พ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
3 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
1 พ.ค. 2562
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-04-24 18:44:10
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 5 ก.ย. 2561 นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม