จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาคลองใหญ่
ชื่อโครงการ :
งานย้ายแนวท่อหลบการก่อสร้างขยายผิวจราจร บริเวณถนนคลองจาก-ร่มเย็น หมู่ 3 และหมู่ 9 ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
เลขที่สัญญา :
กปภ.คญ.16/2561
วันที่ทำสัญญา :
28 ก.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
29 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
27 ธ.ค. 2561
ผู้บันทึก :
จินดา หงษ์บิน
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-30 13:26:50
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 28 ก.ย. 2561 จินดา หงษ์บิน