จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
โครงการก่อสร้างปรับปรุงท่อน้ำดิบจากโรงสูบน้ำแรงต่ำวังพระเจ้า–สถานีผลิตน้ำสระคู ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสุวรรณภูมิ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/09/2562
วันที่ทำสัญญา :
16 ต.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
22 ต.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
19 ม.ค. 2562
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-12 11:15:26
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 16 ต.ค. 2561 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6