จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 3
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจ่ายน้ำบริเวณ หมู่ 1, หมู่ 8 และหมู่ 17 ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนมทวน
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.3/169/2561
วันที่ทำสัญญา :
20 ก.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
23 ก.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
21 ธ.ค. 2561
ผู้บันทึก :
น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-01 10:54:20
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 28 ก.ย. 2561 น.ส.สุภีพัชร์ ปริโยธร