จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.หวาง และ ม.12 บ.หวางออก ต.คูเมือง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภูมิภาคสาขาอุบลราชธานี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/16/2562
วันที่ทำสัญญา :
19 พ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
3 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
31 ม.ค. 2562
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-04-24 18:32:12
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 29 ส.ค. 2561 นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม