จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.6 บ.โคกเถื่อนช้าง ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี การประปาส่วนภุมิภาคสาขาเดชอุดม
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/21/2562
วันที่ทำสัญญา :
30 พ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
14 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
12 เม.ย. 2562
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-04-29 16:46:47
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 29 ส.ค. 2561 นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม