จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.5 บ.ภูมิโปน ต.ดม อ.สังขะ จ.สุรินทร์ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/19/2562
วันที่ทำสัญญา :
15 พ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
16 พ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
15 มี.ค. 2561
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-05-01 18:24:37
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 ส.ค. 2561 นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม