จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.2 บ.หนองดุม , ม.9 บ.หนองม่วง ต.หนองหัวช้าง อ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีสะเกษ(น.กันทรารมย์)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/14/2562
วันที่ทำสัญญา :
15 พ.ย. 2562
วันที่เริ่มโครงการ :
19 พ.ย. 2562
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
17 เม.ย. 2562
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-04-24 17:55:16
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 23 ส.ค. 2561 นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม