จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 8
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ม.10 บ.ทุ่งหลวง ต.ห้วยติ๊กชู อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสังขะ (น.ภูสิงห์)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.8/22/2562
วันที่ทำสัญญา :
11 ธ.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
17 ธ.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
16 มี.ค. 2562
ผู้บันทึก :
นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2019-05-01 18:51:14
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 ส.ค. 2561 นายสรสิทธิ์ กุลจรัสบรม