จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. เขต 6
ชื่อโครงการ :
ปรับปรุงบ้านพักพนักงาน ขนาด 2 ครอบครัว อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชุมแพ (น.คอนสาร)
เลขที่สัญญา :
กปภ.ข.6/13/2562
วันที่ทำสัญญา :
20 พ.ย. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
26 พ.ย. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
10 ม.ค. 2562
ผู้บันทึก :
การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2020-03-12 10:03:36
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 20 พ.ย. 2561 การประปาส่วนภูมิภาคเขต 6