จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานจ้างกำจัดตะกอนอย่างเป็นระบบ สถานีผลิตน้ำบางพระ 1
เลขที่สัญญา :
กปภ.ชบ.49/2561
วันที่ทำสัญญา :
7 ส.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
8 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
6 ก.ย. 2561
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-08-21 15:36:15
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 2 ส.ค. 2561 นางสาววรุณยุพา โชติชัย