จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กปภ. สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)
ชื่อโครงการ :
งานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ นายธวัชชัย เดชน้อย โครงการอมาริน่า ม.7 ต.หนองตำลึง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
เลขที่สัญญา :
กปภ.ชบ.48/2561
วันที่ทำสัญญา :
6 ส.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
7 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
5 ก.ย. 2561
ผู้บันทึก :
นางสาววรุณยุพา โชติชัย
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-08-21 15:16:59
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 1 ส.ค. 2561 นางสาววรุณยุพา โชติชัย