จัดซื้อจัดจ้าง การประปาส่วนภูมิภาค
หน่วยงาน :
กองจัดหา
ชื่อโครงการ :
จ้างเหมาปรับปรุงพื้นโถงชั้น 1 (เพิ่มเติม) อาคารประปาวิวัฒน์ การประปาส่วนภูมิภาค
เลขที่สัญญา :
กจห.54/2561
วันที่ทำสัญญา :
10 ส.ค. 2561
วันที่เริ่มโครงการ :
14 ส.ค. 2561
วันที่สิ้นสุดโครงการ :
10 ก.ย. 2561
ผู้บันทึก :
กองจัดหา
วันที่ปรับปรุงข้อมูล :
2018-10-30 13:42:34
# ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ประกาศ ผู้บันทึก
1 30 ต.ค. 2561 กองจัดหา